Loading...
Servicii 2018-07-08T15:27:52+03:00

Creăm drumul către visul tău!

În prezent suntem specializați pentru proiectarea și execuția instalațiilor termice, sanitare și gaze naturale. Oferim o atenție sporită dorințelor dumneavoastră astfel încât rezultatul final să fie cel puțin cel așteptat.

Soluțiile tehnico-economice pe care vi le oferim sunt caracterizate prin durabilitate și eficiență energetică, utilizând materiale și echipamente de calitate superioară, puse în operă de instalatori profesioniști.

Instalațiile de gaze naturale au o importanță sporită datorită riscurilor care pot apărea la exploatarea acestora, iar pentru preîntâmpinarea lor este nevoie de îndeplinirea unor proceduri stricte de executie. Astfel, orice intervenție asupra instalațiilor de gaze naturale se face numai de către firme autorizate de ANRE (Autoritarea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei).

Pentru modificarea instalației de gaze naturale existente și pentru executarea de instalații noi de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale este nevoie de parcurgerea urmatoărele etape, conform ord. ANRE 97/2018:

Pentru execuția instalațiilor de utilizare noi din branșamente existente sau pentru modificarea caracteristicilor instalațiilor existente (modificare instalație, renominalizare consumatori, suplimentări de debit):

 • Încheierea unui contract de furnizare a gazelor naturale sau perfectarea contractului de furnizare a gazelor naturale existent;
 • Întocmire proiect pentru instalația de utilizare a gazelor naturale;
 • Avizarea proiectului de către un verificator atestat MDRT;
 • Execuția instalației de gaze naturale conform proiectului avizat;
 • Recepția instalației de gaze naturale executate;
 • Punerea în funcțiune a instalației de gaze naturale de către un reprezentant al OSD, în prezența executantului.

Pentru execuția instalațiilor de utilizare noi acolo unde nu există branșamente de gaze naturale sau conducte de distribuție:

 • Obținerea unui aviz tehnic de racordare (ATR) sau aviz tehnic de principiu (ATP), după caz;
 • Realizarea extinderii și/sau a branșamentului de gaze naturale și a stației/postului de reglare-măsurare, după caz;
 • Întocmire proiect pentru instalația de gaze naturale;
 • Avizarea proiectului de către un verificator atestat MDRT;
 • Execuția instalației de gaze naturale conform proiectului avizat;
 • Recepția instalației de gaze naturale executate;
 • Punerea în funcțiune a instalației de gaze naturale de către un reprezentant al OSD, în prezența executantului.

EXPLOATAREA INSTALAȚIILOR DE GAZE NATURALE

Conform NTPEE/2009 (Norme Tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale) clientul final, deținător de instalație de utilizare a gazelor naturale are obligația să efectueze, prin intermediul unui operator economic autorizat de ANRE, verificarea și revizia tehnică periodică.

Astfel, conform Ordinului ANRE nr. 179:

Verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

 • periodic, la maximum 2 ani;
 • la cererea clientului final.

Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:

 • periodic, la maximum 10 ani;
 • după întreruperea funcționprii instalației de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
 • după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare.

Pentru verificarea sau revizia tehnică periodică, clientul final are obligația să pună la dispoziția operatorului economic documentația tehnică ce a stat la baza execuției instalației de gaze naturale, avizată de către OSD sau de către un verificator de proiecte atestat, după caz.

PROIECTAREA INSTALATIILOR DE GAZE NATURALE

În situația în care nu mai dețineți documentația tehnică a instalației de gaze naturale vă punem la dispoziție serviciile noastre pentru reconstituirea acesteia.

Astfel, conform Ordin ANRE nr. 179/2015, în cazul în care aparatele care se regăsesc pe notificarea primită de client de la furnizor sunt aceleaşi cu cele instalate (tip aparat și debit), iar clientul nu deţine/nu găseşte documentaţia tehnică a instalaţiei de gaze naturale, aceasta se poate reconstitui in baza unui contract de prestări servicii cu un operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de gaze naturale, tip PDIB. Reconstituirea documentației tehnice va cuprinde următoarele:

 • releveul construcției pe care se traseaza instalația de utilizare a gazelor naturale;
 • schema izometrică a instalației de utilizare a gazelor naturale;
 • memoriul tehnic cu privire la respectarea condițiilor tehnice pentru funcționarea în siguranță a instalației de utlizare a gazelor naturale.

În cazul în care aparatele consumatoare de gaze naturale (tip și debit) nu se regăsesc în notificarea primită de la furnizorul gazelor naturale, clientul are obligația să întocmească documentația tehnică, prin intermediul unui operator economic care deține autorizație ANRE pentru proiectarea instalațiilor de gaze naturale, tip PDIB, în baza unui contract de prestari servicii, în conformitate cu prevederile Normelor Tehnice pentru Proiectarea, Executarea și Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale (NTPEE/2009), aprobate prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 5/2009, cu modificarile și completările ulterioare.

CONSULTANȚĂ ȘI STUDII DE SPECIALITATE

Pentru că timpul dumneavoastră este tot mai prețios, atunci când aveți nevoie de răspunsuri cu privire la posibilitățile și modalitățile realizării unor instalații de gaze naturale și ce implică acestea din punct de vedere economic, noi vă punem la dispoziție cunostintele noastre în acest domeniu pentru a va trasa drumul cel mai potrivit nevoilor dumneavoastră.

Instalațiile dau viață construcțiilor

Pentru clădiri noi sau existente apelează la instalatori de încredere

CERE OFERTA

Răspundem în cel mai scurt timp posibil